Data

Data poskytuje ze své databáze společnost Datlab s.r.o., spolu se sesterským sdružením Centrum aplikované ekonomie o.s. Jsou pravidelně získávána ze serverů isvzus.cz a tenders.praha.eu, připravováno je rozšíření o další zdroje. Data neprochází žádným dalším zpracováním mimo níže popsaného , měla by tedy maximálně odrážet originální data. Nejsou tedy opraveny ani zjevné chyby, identifikace zadavatelů a dodavatelů není zcela spolehlivá – v důsledku špatné kvality zdrojových dat. V případě zájmu o ručně čištěná data se obraťte na Datlab s.r.o.

Aktuálnost

Primárním cílem Vsechnyzakazky.cz je zobrazovat historická data o veřejných zakázkách. Zobrazená data obsahují zakázky od 1.1.2007 po současnost, zpoždění ve zobrazených zakázkách by nemělo přesahovat 1 měsíc.

Úpravy a doplnění dat

Pro klasifikaci odvětví je použit vlastní zjednodušený číselník vycházející z hlavního CPV kódu každé zakázky. Více detailů zde

Zadavatelé jsou řazeni do kategorií podle klasifikace na základě právní formy a instituciálního sektoru podle pravidel popsaných zde. Kategorie je určena pouze u zadavatelů jednoznačně identifikovaných pomocí IČO.

Druhy řízení používané zejména v ISVZ neodpovídají zcela Zákonu o veřejných zakázkách. Toto je opraveno podle pravidel popsaných zde , mimo toho je na nepřesné bázi identifikováno zjednodušené podlimitní řízení, které je na ISVZ uváděno pouze v poznámce.