stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020-"Čertouzy "

Source
zakazky.praha.eu
Buyer
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Industry
Jiné služby
Award date
Sept. 13, 2011
Price (Kč without VAT)
5,198,289 ,- Kč
Supplier
PRAGIS a.s.
Procedure
Zakázka malého rozsahu
Bids count
5
Popis

Předmětem plnění je o realizace nového silničního propustku a revitalizace koryta přilehlé vodoteče, v ulici U Úlů, v rámci stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020 – Čertouzy. Úprava je situována směrem severovýchodní m od křižovatky s ulicí Bártlova.

User comments

Is there any news on this contract?
Are the data incorrect?
Add a link or comment on this contract.